معرفی مجتمع آموزشی

لزوم فراگيري آموزشهاي فني وحرفه اي براي كليه اقشار كشور امكانات وسيعي را طلب مي كند كه توان تأمين آن از مجراي دولتي مقدور نيست و با استناد به تبصره ماده 111 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي مصوب هيئت وزيران به سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور اجازه داده شده است تا بااستفاده از جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به تأسيس آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تحت مديريت موسسات كارآموزي آزاد اقدام نمايد.

به همين منظور مجتمع آموزش فني وحرفه اي آزاد خودباوران كوثر در خرداد ماه1389 باكسب مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ودرچارچوب آيين نامه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي مصوب سال 1379 هيئت دولت راه اندازي شده است و براساس برنامه هاي درسي و استانداردهاي مهارت آموزشي مصوب سازمان و تأمين عوامل آموزشي واجد شرايط طبق ضوابط نسبت به برگزاري دوره هاي فني وحرفه اي در 4 رشته اصلي:

1- فناوري اطلاعات 2- امورمالي و بازرگاني 3-مديريت صنايع 4-عمران در دو سطح پايه و پيشرفته تأسیس شد، كه در ادامه به معرفي رشته هاي مذكور و دوره هاي آموزشي كه در اين مجتمع آموزش داده خواهد شد مي پردازيم.

لازم به ذکر است در پایان کلیه دوره های آموزشی، کارآموزان می توانند مدرک رسمی (گواهینامه مهارت) با کد استاندارد بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای دریافت کنند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.