درخواست معافیت بیمه ماده80

لطفا اطلاعات زیر را با دقت و به صورت دقیق تکمیل فرمایید. پر کردن موارد ستاره‌دار الزامی است.
جهت ثبت درخواست دکمه‌ی تایید را فشار دهید . کارشناسان دفتر با شما تماس خواهند گرفت .